ÚVOD

OZNAM: Jasle DINO budú od 23.7. do 10.8.2018 ZATVORENÉ!
Opäť otvoríme v pondelok 13.8.2018.

Detské jasle DINO poskytujú starostlivosť o dieťa vo veku od jedného do 3,5 roka v príjemnom prostredí.
Ponúkajú celodennú, poldennú, prípadne aj hodinovú opateru, ak to umožňuje kapacita a dieťatko to zvláda. Bežná prevádzková doba je v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 16:30 hod, v prípade individuálnej dohody aj mimo uvedeného času.
Komplexná opatera o dieťa prebieha v prostredí plnom farieb a podnetných hračiek. Pobyt na čerstvom vzduchu umožňuje veľká záhrada.
Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygienických a stravovacích návykov, obsahuje individuálny prístup k deťom a režim dňa má hravú formu.
Zahŕňa celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), každý deň ovocie, ako aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu.


Deti
Jasle DINO, Pavlovičovo nám. 3, 080 01 Prešov.
Mob.: 0917 126 361, E-mail: info@jasledino.sk